Fórum - Obecná pravidla fóra
  • Respektujte adminy a moderátory!
  • Zákaz spamování a psaní extrémně krátkých příspěvků. Příspěvky typu "jj", smajlík či jiné citoslovce a přitakávání budou smazány.
  • Uživatel by se měl zdržet jakýchkoliv OFF TOPIC příspěvků, které pouze znesnadní a znepřehlední diskutované téma. Moderátoři budou takové příspěvky mazat. Prosím važte každý příspěvek, který odesíláte.
  • Flamewary jsou zakázány.
  • Zákaz publikování názorů a informací porušujících zákony České Republiky.
  • Psaní/zobrazování pornografických materiálů, informací porušující autorská práva, názory vedoucí k hanobení rasy, národa nebo přesvědčení je přísně zakázáno!
  • Dodržujte zásady slušného chování. Používání sprostých slov je zakázáno (včetně jejich překladu).
  • Spisovný jazyk není vyžadován, ale snažte se co nejvíce používat "srozumitelnou mluvu".
  • Slovní napadání nebo uvádění nepravdivých informaci o ostatních uživatelích bude bráno jako porušení pravidel.
  • Pokud citujete příspěvek někoho jiného ponechte napsán čas příspěvku a kdo ho napsal. Pokud citujete příspěvek delší jak 1000 znaků, můžete postupovat stejným způsobem nebo jej zkrátit na oněch 1000 znaků a méně.


Za porušování pravidel a etiky na tomto fóru bude uživateli zvednut “level varování“. Level varování má deset stupňů a po dosažení čísla 10 je uživatel automaticky suspendován a jeho nick se stává nepoužitelným. Pokud uživatel i poté bude porušovat pravidla, dostane ban.